REGULAMIN

WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW ELKO

ARTUR KOSKI

 ul. Radomszczańska 55, 97-570 Przedbórz

REGON: 591051880    NIP: 772-147-46-31

NA SPŁYWY KAJAKIEM PO PILICY
WYPOŻYCZAMY CZYSTY I ZADBANY SPRZĘT I TAKI NALEŻY NAM ZWRÓCIĆ.

 NIE PRZESTRZEGANIE NASZEGO REGULAMINU ZWALNIA NAS Z OBOWIĄZKU WYKONANIA USŁUGI DLA KLIENTA!!!

1.ZAREZERWOWANIE KAJAKÓW NA WEEKEND ODBYWA SIĘ PO WPŁACENIU USTALONEGO Z WŁAŚCICIELEM WYPOŻYCZALNI ZADATKU.
2. WPŁACENIE ZADATKU PO UPRZEDNIM USTALENIU WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUGI JEST JEDNOZNACZNE Z ZAWARCIEM USTNEJ UMOWY O ŚWIADCZENIU USŁUGI - WYPOŻYCZENIA USTALONEJ LICZBY KAJAKÓW DOSTARCZENIA ICH W UMÓWIONE MIEJSCE ROZPOCZĘCIA SPŁYWU ORAZ ODBIÓR SPRZĘTU PO SPŁYWIE.
3. ZADATEK NIE PODLEGA ZWROTOWI (ART. 394. § 1. KODEKSU CYWILNEGO) GDY KLIENT REZYGNUJE ZE SPŁYWU W INNYM PRZYPADKU NIŻ ZAŁAMANIE POGODY W MIEJSCU SPŁYWU (BURZE, ULEWNE DESZCZE).
NIEWIELKI SPADEK TEMPERATURY I POCHMURNE NIEBO NIE SĄ ZAŁAMANIEM POGODY I NIE UPRAWNIAJĄ DO ZWROTU ZADATKU.
4. PRZED SPŁYWEM POBIERAMY Z GÓRY OPŁATY ZA WYPOŻYCZENIE KAJAKÓW I TRANSPORT.
5. POBIERAMY PEŁNĄ OPŁATĘ ZA WYPOŻYCZENIE ZAMÓWIONYCH KAJAKÓW (JEDNEGO LUB KILKU), Z KTÓRYCH OSOBA ZAMAWIAJĄCA REZYGNUJE W DNIU SPŁYWU LUB PODCZAS SPŁYWU, GDY REZYGNACJA NIE JEST SPOWODOWANA ZAŁAMANIEM POGODY I 30% CENY PRZY NIEPRZESTRZEGANIU  PKT 6 REGULAMINU.
6. O REZYGNACJI Z KAJAKA ZAMÓWIONEGO NA WEEKEND NALEŻY POINFORMOWAĆ NASZĄ FIRMĘ MINIMUM  3 DNI PRZED PLANOWANYM SPŁYWEM, A W PRZYPADKU ZAREZERWOWANIA WIĘKSZEJ ILOŚCI (>4) MINIMUM 7 DNI PRZED PLANOWANYM SPŁYWEM.
7. NASZA FIRMA ZWRACA OPŁATĘ POBRANĄ PRZED SPŁYWEM ZA TRANSPORT KAJAKÓW, JEŻELI TRASA TRANSPORTU  JEST KRÓTSZA , NIŻ USTALONO PRZED SPŁYWEM.
8. KAJAK MOŻE WYPOŻYCZAĆ OSOBA, KTÓRA UKOŃCZYŁA 18 LAT POSIADAJĄCA DOWÓD TOŻSAMOŚCI ( DOWÓD OSOBISTY LUB PRAWO JAZDY)
9. OSOBA WYPOŻYCZAJĄCA ODPOWIEDZIALNA JEST ZA POWIERZONY SPRZĘT PŁYWAJĄCY I PONOSI KOSZTY USZKODZENIA LUB ZAGINIĘCIA SPRZĘTU ZGODNIE Z CENNIKIEM.
10. DLA OSÓB BĘDĄCYCH POD WPŁYWEM DZIAŁANIA ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW NIE WYPOŻYCZAMY I NIE DOWOZIMY SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO!!! 
11. PODCZAS KORZYSTANIA NA SPŁYWIE KAJAKOWYM ZE SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO NASZEJ WYPOŻYCZALNI OBOWIĄZUJE WSZYSTKIE OSOBY KATEGORYCZNY ZAKAZ PŁYWANIA KAJAKIEM  POD WPŁYWEM DZIAŁANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW!!!.
12. OSOBA WYPOŻYCZAJĄCA SPRZĘT PŁYWAJĄCY BEZWZGLĘDNIE STOSUJE SIĘ DO ZALECEŃ WŁAŚCICIELA WYPOŻYCZALNI LUB OSOBY PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONEJ I REGULAMINU WYPOŻYCZALNI ORAZ WYRAŻA ZGODĘ NA DOBROWOLNĄ POMOC PRZY ZAŁADUNKU I ROZŁADUNKU WYPOŻYCZONEGO SPRZĘTU.  
13. OSOBY, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 18 LAT MUSZĄ PŁYNĄĆ POD OPIEKĄ PRAWNĄ OSOBY PEŁNOLETNIEJ, KTÓRA ODPOWIADA ZA BEZPIECZEŃSTWO OSOBY NIELETNIEJ.
14. OSOBA SŁABO PŁYWAJĄCA POWINNA PŁYNĄĆ W KAJAKU Z OSOBĄ, KTÓRA DOBRZE PŁYWA.
PAMIĘTAJ!!! JEDNA OSOBA, KTÓRA POTRAFI DOBRZE PŁYWAĆ MOŻE RATOWAĆ TYLKO JEDNĄ OSOBĘ!!!
15. ZORGANIZOWANE GRUPY SZKOLNE, MŁODZIEŻY  PŁYWAJĄ TYLKO POD OPIEKĄ WŁASNYCH INSTRUKTORÓW.
16. FIRMA „ELKO” NIE ORGANIZUJE SPŁYWÓW KAJAKOWYCH, UDOSTĘPNIA I WYPOŻYCZA JEDYNIE SPRZĘT PŁYWAJĄCY NA SPŁYWY, KTÓRE SĄ ORGANIZOWANE WE WŁASNYM ZAKRESIE PRZEZ UCZESTNIKÓW I NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
17.  PODCZAS PŁYWANIA I KORZYSTANIA Z NASZEGO SPRZĘTU KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA:
  a) STANIA I KUCANIA W KAJAKU.
  b) SIADANIA i STANIA NA BURCIE, DZIOBIE, RUFIE.
  c) SKAKANIA Z KAJAKA DO WODY.
  d) KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO BEZ ZAŁOŻONEJ NA SIEBIE KAMIZELKI ASEKURACYJNEJ.
  e) PRZEBYWANIA W KAJAKU  NIEZNAJDUJĄCYM SIĘ NA WODZIE
18. OBOWIĄZUJE ZAKAZ WYRZUCANIA I POZOSTAWIANIA ŚMIECI NAD RZEKAMI PODCZAS SPŁYWÓW.
19. ZAPEWNIAMY TRANSPORT OSÓB  (MAX 8 PRZY JEDNYM TRANSPORCIE) I SPRZĘTU DO WYBRANEGO MIEJSCA WODOWANIA I ODBIÓR PO ZAKOŃCZONYM SPŁYWIE, A TAKŻE W RAZIE POTRZEBY DOWÓZ ŻYWNOŚCI I SPRZĘTU ORAZ CAŁODOBOWY KONTAKT.
20. NIE ZAPEWNIAMY OPIEKI UPRAWNIONEGO PRZEWODNIKA LUB RATOWNIKA WOPR.
21. NIE ODPOWIADAMY ZA ZŁAMANIA, SKALECZENIA, INNE WYPADKI LUB ŚMIERĆ.
22. NIE ODPOWIADAMY ZA RZECZY ZAGUBIONE LUB SKRADZIONE.
23. STAN ZDROWIA UCZESTNIKÓW SPŁYWU MUSI UMOŻLIWIAĆ UDZIAŁ W SPŁYWIE, KTÓRY ODBYWA SIĘ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
24. OSOBY NARUSZAJĄCE ZASADY REGULAMINU BĘDĄ ZMUSZONE DO ZAKOŃCZENIA PŁYWANIA WYPOŻYCZONYM SPRZĘTEM WODNYM NIEZALEŻNIE OD CZASU PRZEBYWANIA NA WODZIE, BEZ PRAWA DO ZWROTU PIENIĘDZY
25.UDOSTĘPNIONE DANE OSOBOWE SĄ NIEZBĘDNE DO WYKONANIA USŁUGI ORAZ EWENTUALNEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ W PRZYPADKU ZNISZCZENIA  LUB ZAGUBIENIA POWIERZONEGO SPRZĘTU I NIE BĘDĄ PRZETWARZANE W INNYM CELU ANI PRZEKAZYWANE INNYM PODMIOTOM.