Pole biwakowe

Pole biwakowe nad Pilicą położone na wysokości miejscowości Wola Przedborska oferuje kajakowiczom miłe spędzenie przerwy w spływie przy ognisku. W weekendy korzystanie z baru otwartego na życzenie klientów - całodobowo. Warunki pobytu oraz zamawianie posiłków do uzgodnienia z właścicielem pod numerem: 

503116348


Regulamin biwaku:

 1. Przybywający na teren pola biwakowego zobowiązani są dokonać formalności kontaktując się z właścicielem pola biwakowego pod numerem tel.: 503116348

 2. Pole biwakowe jest miejscem odpoczynku. W godzinach nocnych zachowuj się stosownie do sytuacji (cisza nocna od godz.23.00 do godz.6.00).

 3. Każdy kto przebywa na terenie pola biwakowego zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności uczciwości. W przypadku naruszenia tych zasad organizator może usunąć taką osobę, a w razie konieczności powiadomić najbliższą placówkę Policji.

 4. Przebywający na terenie biwaku osobiście odpowiadają za własne mienie i jego ochronę przed zniszczeniem lub zaginięciem. Za rzeczy zagubione lub skradzione właściciel biwaku nie ponosi odpowiedzialności.

 5.  Podczas biwaku zabrania się głośnego słuchania wszelkich urządzeń mogących w rażący sposób przeszkadzać innym użytkownikom.

 6. Pole biwakowe posiada dostępne dla wszystkich użytkowników:
  - toaletę
  - bieżącą wodę
  - miejsce przeznaczone na ognisko

 7. Na terenie pola biwakowego zabronione jest wylewanie jakichkolwiek zanieczyszczeń, pozostawiania śmieci wokół ogniska, mycia oraz sprzątania pojazdów.

 8. Wytworzone śmieci należy gromadzić w workach foliowych i umieszczać je w wyznaczonym do tego celu miejscu, wskazanym przez zarządcę pola biwakowego. Uprzejmie prosimy o segregację odpadów: butelki plastikowe, opakowania szklane, puszki aluminiowe, puszki stalowe(po konserwach) prosimy wkładać do specjalnych koszy.

 9.  Osoba opuszczająca miejsce pobytu zobowiązana jest do jego uprzątnięcia tak, by nie pozostawić po sobie niczego, co ma związek z jej pobytem.

 10. Właściciele zwierząt przebywających wraz z nimi na polu biwakowym są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości, nadzorowania swoich zwierzaków oraz posiadania aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie. Za zwierzęta przebywające na terenie pola biwakowego odpowiadają ich właściciele.

 

foto foto foto foto